آپارتمان سه تخت اکونومی با صبحانه (دبل + تخت تاشو)