دی 1399

هتل دایان مشهد

ارسال شده توسط: محمد فصیحی/ 351 0

هتل 3ستاره دایان مشهد در تیرماه 1398 در خیابان امام رضا مشهد ودر جوار حرم مطهر افتتاح گردید.هتل دایان دارای اتاقهای دوتخته 3تخته و4تخته میباشد. این هتل دارای کافی شاپ و رستوران میباشد.از مزایای هتل دایان مشهد میتوان به نوسازی ولابی زیبا واتاقهای زیبا و خدمات شایسته اشاره کرد.لازم به ذکر است هتل دایان دارای 6طبقه میباشدکه در هر طبقه 8واحد دارا میباشد.

فاصله هتل دایان تا اماکن مهم

 • فاصله تا بازار جنت (۲ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  فاصله تا بازار رضا (۹۵۶ متر)
  فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن (۱ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
  فاصله تا مدرسه علمیه عباسقلي خان (۱ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
  فاصله تا مصلي تاریخی مشهد (۲ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
  فاصله تا مسجد گوهرشاد (۱ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
  فاصله تا مقبره پیر پالان دوز (۱ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
  فاصله تا آرامگاه نادرشاه افشار (۲ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
  فاصله تا گنبد خشتي (۲ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
  فاصله تا موزه آستان قدس رضوی (۱ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
  فاصله تا پارک باغ ملی (۲ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
  فاصله تا پارک وحدت (۲ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
  فاصله تا بلوار امام خميني (۲ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
  فاصله تا ميدان امام رضا (۲ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
  فاصله تا حرم ورودی باب الرضا (۱ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  فاصله تا حرم ورودی باب الجواد (۱ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
  فاصله تا حرم ورودی حرعاملی (۱ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
  فاصله تا حرم ورودی شیخ طبرسی (۲ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
  فاصله تا موزه مردم‌ شناسی (۱ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
  فاصله تا نمایشگاه بین المللی مشهد (۱۹ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
  فاصله تا مركز خريد قسطنطنیه (۴ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
  فاصله تا آرامگاه شیخ نخودکی (۲ کیلومتر و ۹۷ متر)
  فاصله تا روستا كاهو (۵۴ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
  فاصله تا بام مشهد (۱۴ کیلومتر و ۹۲ متر)
  فاصله تا آبشار ارتکند (۱۳۰ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
  فاصله تا امام زاده ناصر و یاسر (۲۹ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
  فاصله تا حرم ورودی خیابان نواب صفوی (۱ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  فاصله تا حرم ورودی خیابان شیرازی (۲ کیلومتر و ۸۵ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری فلسطین (۵ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
  فاصله تا بیماررستان امام رضا(ع) (۲ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
  فاصله تا سینما هویزه (۲ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری امام خمینی (۱ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
  فاصله تا بیمارستان قائم (۳ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شریعتی (۳ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شهید کاوه (۷ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی (۱ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کوهسنگی (۵ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری نبوت (۴ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری طبرسی (۷ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کشف رود (۸ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری فجر (۶ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  فاصله تا بلوار خيام (۸ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
  فاصله تا بلوار سجاد (۸ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
  فاصله تا هنرستان صنعتی شهید بهشتی (۳ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
  فاصله تا رستوران معین درباری (۲ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  فاصله تا سینما آفریقا (۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
  فاصله تا سینما قدس (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
  فاصله تا فرهنگسرای بهشت (۲ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری وکیل آباد (۲۶ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری نمایشگاه (۱۷ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
  فاصله تا کلیسا انجیلی (۲ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
  فاصله تا رستوران سدروس (۵ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
  فاصله تا بیمارستان شهید کامیاب(امدادی) (۱ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  فاصله تا بیمارستان امام حسین (ع) (۴ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شهدا (۳ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری سعدی (۲ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری الندشت (۳ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور عراق (۹ کیلومتر و ۷ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور افغانستان (۱ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
  فاصله تا بلوار مصلی (۲ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک (۲۷ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری (۱۶ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری قائم (۳ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی (۱۵ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
  فاصله تا فرودگاه بین المللی (۷ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
  فاصله تا پایانه مسافربری امام رضا(ع) (۴ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه راه آهن (۴ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شهید مفتح (۳ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری راه آهن (۴ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  فاصله تا پارک مینیاتوری (۲۲ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
  فاصله تا خانه ملک (۱ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
  فاصله تا حرم ورودی صحن جمهوری (۱ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
  فاصله تا ورزشگاه تختی (۴ کیلومتر و ۸۰ متر)
  فاصله تا استادیوم ثامن (۳۳ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری هفت تیر (۱۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
  فاصله تا بلوار كوثر (۱۱ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
  فاصله تا موزه توس (۳۱ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
  فاصله تا بلوار 17 شهریور (۶۷۱ متر)
  فاصله تا رستوران حسین شیشلیکی (۴۱ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
  فاصله تا رستوران قصر هدیش (۱۰ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
  فاصله تا رستوران تشریفات (۳۶ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  فاصله تا پیتزا کندز (۸ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
  فاصله تا بلوار امام رضا (۱ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
  فاصله تا رستوران رضایی (۳ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
  فاصله تا بلوار ملک اباد (۷ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
  فاصله تا بلوار احمد آباد (۴ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  فاصله تا ميدان آزادي (۹ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
  فاصله تا آرامگاه شخ بهایی (۱ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  فاصله تا بهشت رضا (۲۱ کیلومتر و ۴۷ متر)
  فاصله تا پارک خانواده (۱۵ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  فاصله تا قاسم آباد ( شهرک غرب ) (۱۴ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
  فاصله تا میدان فردوسی (۷ کیلومتر و ۷۸ متر)
  فاصله تا میدان ابوطالب (۶ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
  فاصله تا ميدان كوثر (۱۱ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
  فاصله تا بلوار آب و برق (۱۴ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری صدف (۱۴ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
  فاصله تا بيمارستان شهيد كامياب (۱ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
  فاصله تا دره ارغوان (۴۰ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  فاصله تا گنبد سبز (۳ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
  فاصله تا بازار فردوسی (۴ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
  فاصله تا ویلاژتوریست (۲۷ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
  فاصله تا بازار گوهر شاد (۵ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
  فاصله تا پارک پردیس قائم (۹ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
  فاصله تا پارک ریحانه( بانوان) (۷ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
  فاصله تا دانشگاه فردوسی (۱۱ کیلومتر و ۶۰ متر)
  فاصله تا کلیسای مسروپ مقدس (۱ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
  فاصله تا بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ (۴ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
  فاصله تا بیمارستان رضوی (۱۲ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  فاصله تا بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق) (۱۲ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
  فاصله تا بیمارستان تخصصی سرطان امید (۳ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
  فاصله تا بیمارستان فارابی (۱۱ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
  فاصله تا سینما سیمرغ (۱۵ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  فاصله تا کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (۲ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
  فاصله تا ورزشگاه امام رضا (۸ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کوثر (۱۱ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری پارک ملت (۱۰ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری خیام (۷ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری طالقانی (۴ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری هفده شهریور (۱ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور پاکستان (۲ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور تاجیکستان (۵ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
  فاصله تا بلوار هاشمی نژاد (۶ کیلومتر و ۵۹ متر)
  فاصله تا باغ گلها (۱۵ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
  فاصله تا سرزمين عجايب (۱۰ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
  فاصله تا روستا كنگ (۵۰ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
  فاصله تا رستوران آبنوس (۳۴ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
  فاصله تا روستا دهبار (۴۸ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
  فاصله تا روستا گلمكان (۵۹ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
  فاصله تا روستا اندرخ (۵۰ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
  فاصله تا آبشار قره سو (۱۵۲ کیلومتر و ۴۹۵ متر)

  امکانات هتل دایان مشهد