08

دی
1399

هتل دایان مشهد

ارسال شده توسط: محمد فصیحی/ 347 0

هتل 3ستاره دایان مشهد در تیرماه 1398 در خیابان امام رضا مشهد ودر جوار حرم مطهر افتتاح گردید.هتل دایان دارای اتاقهای دوتخته 3تخته و4تخته میباشد. این هتل دارای کافی شاپ و رستوران میباشد.از مزایای هتل دایان مشهد میتوان به نوسازی ولابی زیبا واتاقهای زیبا و خدمات شایسته اشاره کرد.لازم به ذکر است هتل دایان دارای 6طبقه میباشدکه در هر طبقه 8واحد دارا میباشد.

فاصله هتل دایان تا اماکن مهم

 • فاصله تا بازار جنت (۲ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
  فاصله تا بازار رضا (۹۵۶ متر)
  فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن (۱ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
  فاصله تا مدرسه علمیه عباسقلي خان (۱ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
  فاصله تا مصلي تاریخی مشهد (۲ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
  فاصله تا مسجد گوهرشاد (۱ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
  فاصله تا مقبره پیر پالان دوز (۱ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
  فاصله تا آرامگاه نادرشاه افشار (۲ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
  فاصله تا گنبد خشتي (۲ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
  فاصله تا موزه آستان قدس رضوی (۱ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
  فاصله تا پارک باغ ملی (۲ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
  فاصله تا پارک وحدت (۲ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
  فاصله تا بلوار امام خميني (۲ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
  فاصله تا ميدان امام رضا (۲ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
  فاصله تا حرم ورودی باب الرضا (۱ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  فاصله تا حرم ورودی باب الجواد (۱ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
  فاصله تا حرم ورودی حرعاملی (۱ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
  فاصله تا حرم ورودی شیخ طبرسی (۲ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
  فاصله تا موزه مردم‌ شناسی (۱ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
  فاصله تا نمایشگاه بین المللی مشهد (۱۹ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
  فاصله تا مركز خريد قسطنطنیه (۴ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
  فاصله تا آرامگاه شیخ نخودکی (۲ کیلومتر و ۹۷ متر)
  فاصله تا روستا كاهو (۵۴ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
  فاصله تا بام مشهد (۱۴ کیلومتر و ۹۲ متر)
  فاصله تا آبشار ارتکند (۱۳۰ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
  فاصله تا امام زاده ناصر و یاسر (۲۹ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
  فاصله تا حرم ورودی خیابان نواب صفوی (۱ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  فاصله تا حرم ورودی خیابان شیرازی (۲ کیلومتر و ۸۵ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری فلسطین (۵ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
  فاصله تا بیماررستان امام رضا(ع) (۲ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
  فاصله تا سینما هویزه (۲ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری امام خمینی (۱ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
  فاصله تا بیمارستان قائم (۳ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شریعتی (۳ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شهید کاوه (۷ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی (۱ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کوهسنگی (۵ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری نبوت (۴ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری طبرسی (۷ کیلومتر و ۲۲۴ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کشف رود (۸ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری فجر (۶ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  فاصله تا بلوار خيام (۸ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
  فاصله تا بلوار سجاد (۸ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
  فاصله تا هنرستان صنعتی شهید بهشتی (۳ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
  فاصله تا رستوران معین درباری (۲ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  فاصله تا سینما آفریقا (۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
  فاصله تا سینما قدس (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
  فاصله تا فرهنگسرای بهشت (۲ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری وکیل آباد (۲۶ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری نمایشگاه (۱۷ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
  فاصله تا کلیسا انجیلی (۲ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
  فاصله تا رستوران سدروس (۵ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
  فاصله تا بیمارستان شهید کامیاب(امدادی) (۱ کیلومتر و ۲۶۰ متر)
  فاصله تا بیمارستان امام حسین (ع) (۴ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شهدا (۳ کیلومتر و ۲۲۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری سعدی (۲ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری الندشت (۳ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور عراق (۹ کیلومتر و ۷ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور افغانستان (۱ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
  فاصله تا بلوار مصلی (۲ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک (۲۷ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری (۱۶ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری قائم (۳ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی (۱۵ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
  فاصله تا فرودگاه بین المللی (۷ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
  فاصله تا پایانه مسافربری امام رضا(ع) (۴ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه راه آهن (۴ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری شهید مفتح (۳ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری راه آهن (۴ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  فاصله تا پارک مینیاتوری (۲۲ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
  فاصله تا خانه ملک (۱ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
  فاصله تا حرم ورودی صحن جمهوری (۱ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
  فاصله تا ورزشگاه تختی (۴ کیلومتر و ۸۰ متر)
  فاصله تا استادیوم ثامن (۳۳ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری هفت تیر (۱۴ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
  فاصله تا بلوار كوثر (۱۱ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
  فاصله تا موزه توس (۳۱ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
  فاصله تا بلوار 17 شهریور (۶۷۱ متر)
  فاصله تا رستوران حسین شیشلیکی (۴۱ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
  فاصله تا رستوران قصر هدیش (۱۰ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
  فاصله تا رستوران تشریفات (۳۶ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  فاصله تا پیتزا کندز (۸ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
  فاصله تا بلوار امام رضا (۱ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
  فاصله تا رستوران رضایی (۳ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
  فاصله تا بلوار ملک اباد (۷ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
  فاصله تا بلوار احمد آباد (۴ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  فاصله تا ميدان آزادي (۹ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
  فاصله تا آرامگاه شخ بهایی (۱ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
  فاصله تا بهشت رضا (۲۱ کیلومتر و ۴۷ متر)
  فاصله تا پارک خانواده (۱۵ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  فاصله تا قاسم آباد ( شهرک غرب ) (۱۴ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
  فاصله تا میدان فردوسی (۷ کیلومتر و ۷۸ متر)
  فاصله تا میدان ابوطالب (۶ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
  فاصله تا ميدان كوثر (۱۱ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
  فاصله تا بلوار آب و برق (۱۴ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری صدف (۱۴ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
  فاصله تا بيمارستان شهيد كامياب (۱ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
  فاصله تا دره ارغوان (۴۰ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  فاصله تا گنبد سبز (۳ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
  فاصله تا بازار فردوسی (۴ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
  فاصله تا ویلاژتوریست (۲۷ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
  فاصله تا بازار گوهر شاد (۵ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
  فاصله تا پارک پردیس قائم (۹ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
  فاصله تا پارک ریحانه( بانوان) (۷ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
  فاصله تا دانشگاه فردوسی (۱۱ کیلومتر و ۶۰ متر)
  فاصله تا کلیسای مسروپ مقدس (۱ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
  فاصله تا بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ (۴ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
  فاصله تا بیمارستان رضوی (۱۲ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  فاصله تا بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق) (۱۲ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
  فاصله تا بیمارستان تخصصی سرطان امید (۳ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
  فاصله تا بیمارستان فارابی (۱۱ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
  فاصله تا سینما سیمرغ (۱۵ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  فاصله تا کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (۲ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
  فاصله تا ورزشگاه امام رضا (۸ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری کوثر (۱۱ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری پارک ملت (۱۰ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری خیام (۷ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری طالقانی (۴ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
  فاصله تا ایستگاه قطار شهری هفده شهریور (۱ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور پاکستان (۲ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
  فاصله تا كنسولگري کشور تاجیکستان (۵ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
  فاصله تا بلوار هاشمی نژاد (۶ کیلومتر و ۵۹ متر)
  فاصله تا باغ گلها (۱۵ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
  فاصله تا سرزمين عجايب (۱۰ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
  فاصله تا روستا كنگ (۵۰ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
  فاصله تا رستوران آبنوس (۳۴ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
  فاصله تا روستا دهبار (۴۸ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
  فاصله تا روستا گلمكان (۵۹ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
  فاصله تا روستا اندرخ (۵۰ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
  فاصله تا آبشار قره سو (۱۵۲ کیلومتر و ۴۹۵ متر)

  امکانات هتل دایان مشهد

ارسال دیدگاه

لطفا یک نظر بنویسید.
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل درست وارد کنید