بایگانی‌ها: همه انواع اتاق

اتاق چهارتخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق چهارتخته همراه با صبحانه نهار و شام منو انتخابی

اتاق سه تخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق سه تخته همراه با صبحانه نهار و شام منو انتخابی

دوتخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق دو تخته همراه با صبحانه نهار و شام منو انتخابی

سه تخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق سه تخته همراه با صبحانه ناهار شام
کودک 2 تا 6 سال با هزینه و بالای 6 سال کامل محاسبه میگردد

دوتخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق دوتخته همراه با صبحانه ناهار شام
کودک 2 تا 6 سال با هزینه و بالای 6 سال کامل محاسبه میگردد

سینگل

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق سینگل همراه با صبحانه ناهار شام
کودک 2 تا 6 سال با هزینه و بالای 6 سال کامل محاسبه میگردد

اتاق سه تخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق سه تخته همراه با صبحانه ناهار و شام و 12 نوبت سرویس رایگان به حرم مطهر

اتاق دوتخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق دوتخته همراه با صبحانه ناهار شام منو انتخابی و 12 نوبت سرویس رایگان به حرم مطهر

سوییت دوبلکس دونفره

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

سوییت دوبلکس دونفره همراه با صبحانه

اتاق دولوکس سه تخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0


اتاق دولوکس سه تخته همراه با صبحانه