بایگانی‌ها: همه انواع اتاق

اتاق چهارتخته هتل آپارتمان گلسا مشهد(منوبوفه)

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق چهارتخته همراه با صبحانه ناهار شام منو بوفه

اتاق سه تخته هتل اپارتمان گلسا مشهد (منو بوفه)

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق سه تخته همراه با صبحانه ناهار شام منو بوفه

اتاق دوتخته هتل اپارتمان گلسا مشهد (منو بوفه)

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق دوتخته همراه با صبحانه ناهار شام منو بوفه

اتاق پنج تخته هتل آپارتمان سفرا مشهد

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق پنج تخته همراه بتا صبحانه – ناهار – شام

اتاق چهارتخته هتل همتا مشهد

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق چهارتخته همراه با صبحانه -ناهار – شام منو انتخابی – 12 نوبت سرویس رایگان به حرم مطهر

اتاق چهارتخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق چهارتخته همراه با صبحانه نهار و شام منو انتخابی

اتاق سه تخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق سه تخته همراه با صبحانه نهار و شام منو انتخابی

دوتخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق دو تخته همراه با صبحانه نهار و شام منو انتخابی

سه تخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق سه تخته همراه با صبحانه ناهار شام
کودک 2 تا 6 سال با هزینه و بالای 6 سال کامل محاسبه میگردد

دوتخته

ارسال شده توسط: 09028716044/ 0

اتاق دوتخته همراه با صبحانه ناهار شام
کودک 2 تا 6 سال با هزینه و بالای 6 سال کامل محاسبه میگردد